21-22 квітня. XХ Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія-2017»

13.03.2017  Докладніше…

 

27-28 квітня. II ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

13.03.2017  Докладніше…

 

26-27 травня. І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

9.03.2017  Докладніше…

 

3-5 травня. Міжнародна науково-практична конференція «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції»

6.03.2017  Докладніше…

 

Всеукраїнський студентський конкурс перекладу «Художнє слово в світовій культурі»

2.02.2017  Докладніше…