Print

Оголошується конкурс

 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

О Г О Л О Ш У Є     К О Н К У Р С

на заміщення  вакантних посад і посад, які стануть вакантними з  26.08.2016р.:

  Інститут економіки і управління: директор – 1; завідувач кафедри обліку і оподаткування – 1; завідувач кафедри менеджменту і маркетингу – 1; завідувач кафедри економіки і підприємництва – 1;

Інститут міжнародних відносин: директор – 1; завідувач кафедри політології та міжнародних відносин – 1; завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації – 1; завідувач кафедри туризму та готельного господарства – 1; завідувач кафедри германо-романської філології та перекладу – 1;

Інститут транспорту і логістики: директор – 1; завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті – 1; завідувач кафедри залізничного та автомобільного транспорту – 1; завідувач кафедри міського будівництва і господарства – 1;

Інститут хімічних технологій СНУ ім.В.Даля (м.Рубіжне): директор -1;

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки:  декан – 1; завідувач кафедри української філології та журналістики – 1; завідувач кафедри психології та соціології – 1; завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання – 1; завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи – 1;

Факультет інженерії: декан – 1; завідувач кафедри хімії та охорони праці – 1; завідувач кафедри хімічної інженерії та екології – 1; завідувач кафедри електричної інженерії – 1; завідувач кафедри технології легкої промисловості – 1; завідувач кафедри машинобудування та прикладної механіки – 1;

Факультет інформаційних технологій та електроніки:  декан – 1; завідувач кафедри програмування та математики – 1; завідувач кафедри комп’ютерної інженерії – 1;

Юридичний факультет:  декан – 1; завідувач кафедри конституційного права – 1; завідувач кафедри філософії – 1.

Вимоги до претендентів:

– громадянство України;

на посаду декана факультету (директора інституту): науковий ступінь доктора наук  або кандидата наук  та/або вчене звання професора або доцента (старшого наукового співробітника) відповідно до профілю факультету/інституту; стаж  науково-педагогічної роботи  не менш 5 років, для директора відокремленого підрозділу – не менш 10 років;

на посаду завідувача кафедри: науковий  ступінь доктора наук або кандидата наук та/або вчене  звання  професора/доцента  (старшого наукового співробітника) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-викладацької роботи  – не менш 5 років.

На обидві посади – обов’язкове проживання за місцем реєстрації університету.

Склад документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Університету такі документи:
 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • список наукових та навчально-методичних праць, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри, вченого секретаря університету, підпис якого засвідчується печаткою університету);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за 5 років (для осіб, які працюють в Університеті);

При конкурсному відборі передбачається надання додаткових документів:
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • фото – 1 шт. (на особовий листок, розміром 4 на 6 см);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • копію трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Університеті), засвідченої нотаріально або у відділі кадрів;
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного коду (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду – для осіб, які не працюють в Університеті та керівників відокремлених структурних підрозділів;
 • письмову згоду на обробку та оприлюднення під час конкурсу персональних даних.
Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня та ділової репутації тощо. Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви на конкурс кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, та трудової книжки (за наявністю) або її завіреної копії.

         Термін подання документів для участі у конкурсі: по 15.06.2016р. Документи приймаються за адресою: м.Сєвєродонецьк,  Центральний проспект, 59а,  відділ кадрів, кімната 221.   Довідки за телефоном  70-24-77.