Конкурс на заміщення вакантних посад і посад науково-педагогічних працівників, які стануть вакантними з 26.08.2016р

 

Найменування структурного підрозділу

Посада

Кількість

ставок

Інститут економіки і управління

Кафедра менеджменту і маркетингу

Доцент

Старший викладач

2

0.25

Кафедра обліку і оподаткування

Доцент

1

 

Кафедра фінансів та банківської справи

Доцент

 

2

Кафедра  економіки і підприємництва

 

Доцент

Доцент

1

0.5

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Кафедра програмування та математики

Доцент

Доцент

Старший викладач

3

0.75

3

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Доцент

Старший викладач

2

1

 

Кафедра електронних апаратів

Доцент

Доцент

1

0.5

Кафедра комп’ютерної інженерії

Доцент

Старший викладач

Асистент

2

2

2

Інститут міжнародних відносин

Кафедра  міжнародних

економічних  відносин

Професор

1

Кафедра політології та міжнародних

відносин

Доцент

Доцент

1

0.5

Кафедра туризму та готельного

господарства

Асистент

0.4

Кафедра іноземних мов та професій-

ної комунікації

Доцент

Викладач

Викладач   (латинь)

1

3   

0.25       

Кафедра германо-романської філології та перекладу

Доцент (французська мова)

Доцент (англійська мова)

Викладач

Викладач

0.5

0.5

1

0.85

                                                                  Факультет  інженерії

Кафедра хімії та охорони праці

Доцент

Старший викладач

Асистент

2

1

0.25

Кафедра машинознавства та обладнання промислових підприємств

Доцент

Старший викладач

 

3

1

Кафедра хімічної інженерії та екології

 

Професор

Доцент

1

1

Кафедра технології легкої

промисловості

Асистент

0.5

Кафедра машинобудування та прикладної механіки

Доцент

Асистент

1

1

Кафедра електричної інженерії

Доцент

Старший викладач

1

2

Інститут транспорту і логістики

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

Доцент

Старший викладач

Старший викладач

Асистент

0.75

2

0.25

2

Кафедра залізничного, автомобільного  транспорту та підйомно-транспортних машин

Доцент

 

1

 

Кафедра міського будівництва і господарства

Доцент

Доцент

Старший викладач

1

0.7

0.3

                          Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

Кафедра психології та соціології

Доцент  (психологія)

Доцент  (соціологія)

Асистент (соціологія)

Асистент (психологія)

1

0.3

0.5

0.65

Кафедра практичної психології та соціальної роботи

Професор

Професор

Доцент 

1

0.5

1

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання

Доцент

Старший викладач

0.75

1

Кафедра української філології та журналістики

Старший викладач (українська філологія)

Старший викладач (журналістика)

0.75

 

0.25

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Доцент (вузькоспеціальні дисципліни правового напряму)

Доцент (вузькоспеціальні дисципліни неправового напряму)

Старший викладач

0.5

 

0.5

 

0.5

Кафедра конституційного права

Доцент

Доцент (архівознавство)

0.75

0.25

Кафедра правознавства

Доцент

Доцент

2

0.75

Кафедра філософії культури та культурології

Доцент

0.8

Кафедра філософії

Професор

Асистент

1

0.5

Факультет інженерії

Кафедра машинобудування та прикладної механіки

Завідувач кафедри

1

                                                              

       Термін подання документів для участі у конкурсі: по 18.08.2016р. Документи приймаються за адресою: м.Сєвєродонецьк,  Центральний проспект, 59а,  відділ кадрів, кімната 221.   Довідки за телефоном  70-24-77.

       Конкурсна комісія університету /інституту/ факультету – 25 серпня  2016 року.

       Вчена рада університету/інституту/факультету – 25 серпня  2016 року.

      Вимоги до претендентів:  громадянство України;

      На посаду завідувача кафедри:  науковий ступінь доктора технічних наук, вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності не менше п’яти років.

    На посаду професора: науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), викладання дисциплін за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п’яти років,  автор підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць.

На посаду доцента: науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчене звання доцента або старшого наукового співробітника,  викладання дисциплін за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах не менше трьох років.

    На посаду старшого викладача: науковий ступінь кандидата наук або почесне звання, або кваліфікація магістра, освіта якого відповідає дисциплінам, які викладаються за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи у  вищих навчальних закладах не менше п’яти років – при відсутності наукового ступеня або почесного звання.

    На посаду викладача (асистента): відповідна вища освіта або науковий ступінь відповідної галузі знань, яка відповідає дисциплінам, що викладаються за профілем кафедри, без вимог до стажу наукової або науково-педагогічної роботи.