ПРАВИЛА ВСТУПУ


ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Положення про Приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Наказ №199/01 від 15.12.2016. Про призначення відповідального секретаря та заступників відповідального секретаря Приймальної комісії

Наказ №207/96 віл 29.12.2016. Про призначення складу Приймальної комісії

Наказ №208/96 від 29.12.2016. Про призначення складу функціональних підрозділів Приймальної комісії

Архів за 2016 рік

Положення про Приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Зміни до Положення про Приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (документ втратив чинність)

Зміни до правил прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (документ втратив чинність)

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (редакція від 24.06.2016)

Додаток 1: Перелік освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей (напрямів підготовки), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3: Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Додаток 4: Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступень бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненою спеціальністю.

Додаток 5: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 6: Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля.

Додаток 7: Порядок нарахування та вага балів за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля.

Додаток 8: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали (документ втратив чинність).

Додаток 8: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали (редакція від 24.06.2016).

Додаток 9: Положення про Апеляційну комісію СНУ ім. В. Даля.

Додаток 10: Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання).

Додаток 11: Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання).

Додаток 12: Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста фармацевтичного спрямування) у СНУ ім. В. Даля та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання.

Додаток 13: Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Додаток 14: Порядок прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Додаток 15: Порядок прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Додаток 16: Правила прийому до Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму СНУ ім. В. Даля в 2016 році.

Додаток 17: Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на освітню програму 061 – «Журналістика».

Додаток 18: Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

Перелік та форми документів для використання в роботі освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Наказ від 28.12.2015 № 193/96 «Про призначення відповідального секретаря та заступників відповідального секретаря Приймальної комісії»

Наказ від 28.12.2015 № 194/96 «Про призначення складу Приймальної комісії»

Наказ від 30.12.2015 № 202/01 «Про введення в дію Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля»

Наказ від 22.01.2016 № 05/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 21.03.2016 № 45/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 10.06.2016 № 109/96 «До зміни наказу № 193/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 10.06.2016 № 110/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 08.08.2016 № 137/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»