ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

ШИФР НАЗВА НАПРЯМУ ДЕННА ЗАОЧНА
6.010104 професійна освіта  + +
6.010203 здоров’я людини  + +
6.020105 документознавство та інформаційна діяльність  + +
6.020303 філологія  + +
6.030101 соціологія  + +
6.030102 психологія  + +
6.030103 практична психологія  + +
6.030201 міжнародні відносини + +
6.030301 журналістика  + +
6.030303 видавнича справа та редагування  + +
6.030401 правознавство   + +
6.030502 економічна кібернетика  + +
6.030503 міжнародна економіка  + +
6.030504 економіка підприємства  + +
6.030505 управління персоналом та економіка праці  + +
6.030506 прикладна статистика  + +
6.030507 маркетинг  + +
6.030508 фінанси і кредит  + +
6.030509 облік і аудит  + +
6.030601 менеджмент  + +
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування  + +
6.040302 інформатика  + +
6.050101 комп’ютерні науки  + +
6.050102 комп’ютерна інженерія  + +
6.050103 програмна інженерія  +
6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  + +
6.050301 гірництво  + +
6.050403 інженерне матеріалознавство  + +
6.050502 інженерна механіка  + +
6.050503 машинобудування  + +
6.050701 електротехніка та електротехнології  + +
6.050702 електромеханіка  + +
6.050802 електронні пристрої та системи  + +
6.050902 радіоелектронні апарати  + +
6.051301 хімічна технологія  + +
6.051602 технологія виробів легкої промисловості  + +
6.060101 будівництво  + +
6.070101 транспортні технології  + +
6.070105 рухомий склад залізниць  + +
6.070106 автомобільний транспорт  + +
6.130101 соціальна допомога  +
6.130102 соціальна робота  + +
6.140101 готельно-ресторанна справа  + +
6.140103 туризм  + +

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістата, вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на другий (третій) курс подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома молодшого спеціаліста;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

Онлайн консультація у VK