ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Освітня програма (Спеціальність) Термін навчання
при вступі за спорідненою спеціальністю * при вступі за іншими спеціальностями
Назва Денна Заочна Денна Заочна
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
071 Облік і оподаткування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
073 Менеджмент 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
075 Маркетинг 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1р10м 2р10м
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 2р10м 2р10м
241 Готельно-ресторанна справа 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
242 Туризм 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
292 Міжнародні економічні відносини 1р10м 1р10м 2р10м
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
192 Будівництво та цивільна інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
273 Залізничний транспорт 1р10м 1р10м 2р10м
274 Автомобільний транспорт 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта. Українська мова та література 2р10м 2р10м
015 Професійна освіта (за профілем) 1р10м 1р10м 2р10м
035.01 Філологія. Українська мова та літератури 1р10м 1р10м
053 Психологія / Практична психологія 2р10м 2р10м 2р10м 2р10м
054 Соціологія 2р10м 2р10м 2р10м 2р10м
061 Журналістика 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
061 Журналістика. Видавнича справа та редагування 1р10м 1р10м
227 Фізична реабілітація 2р10м 2р10м 2р10м 2р10м
231 Соціальна робота 2р10м 2р10м 2р10м 2р10м
232 Соціальне забезпечення 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
131 Прикладна механіка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
133 Галузеве машинобудування 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
161 Хімічні технології та інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
182 Конструювання та технології швейних виробів 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення 1р10м 2р10м
122 Комп’ютерні науки 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
123 Комп’ютерна інженерія 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
125 Кібербезпека 1р10м 2р10м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
171 Електроніка 1р10м 1р10м 2р10м
172 Телекомунікації та радіотехніка 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Документознавство та інформаційна діяльність 1р10м 1р10м 2р10м
032 Історія та археологія 2р10м 2р10м
033 Філософія 2р10м 2р10м
081 Право 1р10м 1р10м 2р10м 2р10м

* відповідно до Додатку 3 до Правил прийому

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістата, вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на другий (третій) курс подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

Онлайн консультація у VK