ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються (на 3-й курс) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

ШИФР НАЗВА НАПРЯМУ ДЕННА ЗАОЧНА
6.010104 професійна освіта  + +
6.010203 здоров’я людини  + +
6.020105 документознавство та інформаційна діяльність  + +
6.020303 філологія  + +
6.030101 соціологія  + +
6.030102 психологія  + +
6.030103 практична психологія  + +
6.030201 міжнародні відносини + +
6.030301 журналістика  + +
6.030303 видавнича справа та редагування  + +
6.030401 правознавство   + +
6.030502 економічна кібернетика  + +
6.030503 міжнародна економіка  + +
6.030504 економіка підприємства  + +
6.030505 управління персоналом та економіка праці  + +
6.030506 прикладна статистика  + +
6.030507 маркетинг  + +
6.030508 фінанси і кредит  + +
6.030509 облік і аудит  + +
6.030601 менеджмент  + +
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування  + +
6.040302 інформатика  + +
6.050101 комп’ютерні науки  + +
6.050102 комп’ютерна інженерія  + +
6.050103 програмна інженерія  +
6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  + +
6.050301 гірництво  + +
6.050403 інженерне матеріалознавство  + +
6.050502 інженерна механіка  + +
6.050503 машинобудування  + +
6.050701 електротехніка та електротехнології  + +
6.050702 електромеханіка  + +
6.050802 електронні пристрої та системи  + +
6.050902 радіоелектронні апарати  + +
6.051301 хімічна технологія  + +
6.051602 технологія виробів легкої промисловості  + +
6.060101 будівництво  + +
6.070101 транспортні технології  + +
6.070105 рухомий склад залізниць  + +
6.070106 автомобільний транспорт  + +
6.130101 соціальна допомога  +
6.130102 соціальна робота  + +
6.140101 готельно-ресторанна справа  + +
6.140103 туризм  + +

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістата, вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на другий (третій) курс подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома молодшого спеціаліста;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ