Print

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2016

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою доведений університету Міністерством освіти і науки України

2014-2015 рік