Print

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Обсяг державного замовлення – Освітній ступінь «Бакалавр» 2017 р.

Обсяг державного замовлення – Освітній ступінь «Магістр» 2017 р.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2016

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою доведений університету Міністерством освіти і науки України

2014-2015 рік