Print

Сертификати про акредитацію

6.010104 Професійна освіта (Економіка)
6.010104 Професійна освіта (Машинобудування)
6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології
6.010203 Здоров’я людини
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
6.020301 Філософія
6.020302 Історія
6.020303 Філологія
6.030101 Соціологія
6.030102 Психологія
6.030103 Практична психологія
6.030104 Політологія
6.030201 Міжнародні відносини
6.030301 Журналістика
6.030303 Видавнича справа та редагування
6.030401 Правознавство
6.030502 Економічна кібернетика
6.030503 Міжнародна економіка
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030601 Менеджмент
6.040105 Гідрометеорологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
6.040202 Механіка
6.040203 Фізика
6.040204 Прикладна фізика
6.040301 Прикладна математика
6.040302 Інформатика
6.050101 Комп’ютерні науки
6.050102 Комп’ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
6.050201 Системна інженерія
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050301 Гірництво
6.050402 Ливарне виробництво
6.050403 Інженерне матеріалознавство
6.050502 Інженерна механіка
6.050503 Машинобудування
6.050504 Зварювання
6.050701 Електротехніка та електро-технології
6.050702 Електромеханіка
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.050802 Електронні пристрої та системи
6.050902 Радіоелектронні апарати
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація
6.051003 Приладобудування
6.051301 Хімічна технологія
6.051602 Технологія виробів легкої промисловості
6.060101 Будівництво
6.070101 Транспортні технології (Організація перевезень і управління на транспорті (міський транспорт)
6.070101 Транспортні технології (транспортні системи)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий)
6.070105 Рухомий склад залізниць
6.070106 Автомобільний транспорт
6.130102 Соціальна робота
6.140101 Готельно-рестороанна справа
6.140103 Туризм
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
8.01010401 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
8.02030101 Філософія
8.02030103 Богослов’я (теологія)
8.02030201 Історія
8.02030203 Архівознавство
8.02030301 Українська мова та література
8.03010101 Соціологія (за видами діяльності)
8.03010201 Психологія
8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)
8.03030101 Журналістика (за видами)
8.03040101 Правознавство
8.03050201 Економічна кібернетика
8.03050301 Міжнародна економіка
8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльно
8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
8.03050601 Прикладна статистика
8.03050701 Маркетинг
8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
8.03050802 Банківська справа
8.03050803 Оподаткування
8.03050901 Облік і аудит
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
8.04010503 Гідрологія
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
8.04020202 Механіка суцільних середовищ
8.04020301 Фізика (за напрямами)
8.04020401 Прикладна фізика (за галузями використання)
8.04030101 Прикладна математика
8.04030201 Інформатика
8.04030203 Соціальна інформатика
8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
8.05010102 Інформаційні технології проектування
8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
8.05010202 Системне програмування
8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи
8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за
8.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
8.05040301 Прикладне матеріалознавство
8.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття
8.05050201 Технології машинобудування
8.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва
8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
8.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями
8.05050205 Гідравлічні машини,гідроприводи та гідропневмоавтоматика
8.05050301 Металорізальні верстати та системи
8.05050302 Інструментальне виробництво
8.05050304 Двигуни внутрішнього згорання
8.05050307 Обладнання електронної промисловості
8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
8.05050401 Технології устаткування зварювання
8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання
8.05070201 Електричні машини і апарати
8.05070206 Електропобутова техніка
8.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби
8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка
8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу
8.05100305 Прилади і системи неруйнівного контролю
8.05100307 Медичні прилади і системи
8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин
8.05130102 Хімічні технології органічних речовин
8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композицій
8.05160202 Конструювання та технології швейних виробів
8.06010103 Міське будівництво та господарство
8.07010101 Транспортні системи (за видами транспорту)
8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)
8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)
8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (міський транспорт)
8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий транспорт)
8.07010501 Локомотиви та локомотивне господарство
8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
8.13010201 Соціальна робота
8.14010301 Туризмознавство (за видами)
8.15010002 Державна служба
8.18010001 Управління соціальним закладом
8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
8.18010011 Інтелектуальна власність
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю
8.18010013 Управління проектами
8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою
8.18010016 Бізнес-адміністрування
8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів
8.18010018 Адміністративний менеджмент
8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)
8.18010021 Педагогіка вищої школи
8.18010025 Інтероперабельність і безпека на залізничому транспорті
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами транспорту)
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
IV рівень