Print

РОБОЧА КОМІСІЯ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ