Конференції та семінари

Запрошуємо до участі у науково-практичних конференціях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у 2016 році.

 

Наукова конференція студентів та молодих вчених університету присвячена 95-й річниці заснування університету

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра управління проектами та прикладної статистики

Кафедра оподаткування і соціальної економіки

Кафедра фінансів

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра економіки підприємства

Кафедра туризму та готельного господарства

Кафедра маркетингу

Кафедра банківської справи

 

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра кібернетики та комп’ютерних систем

Кафедра системної інженерії

Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудування

Кафедра графічного та комп’ютерного моделювання

 

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Кафедра транспортних систем

Кафедра залізничного транспорту

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

Кафедра автоніки та управління на транспорті

Кафедра міського будівництва та господарства

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра філософії культури і культурології

Кафедра соціальної та практичної психології

Кафедра психології

 

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Кафедра правознавства

Кафедра всесвітньої історії та історії України та кафедри конституційного права та архівознавства

 

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра іноземних мов

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра політології та міжнародних відносин

Кафедра соціології

Кафедра журналістики

Кафедра менеджменту соціального забезпечення

 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства

Кафедра легкої і харчової промисловості

Кафедра гідрогазодинаміки

Кафедра метрології та приладів

Кафедра машинобудування, верстатів та інструментів

Кафедра підйомно-транспортної техніки

Кафедра ливарного виробництва та зварювання

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра практики іноземних мов

Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов

Кафедра української мови та літератури

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (м. Сєвєродонецьк)

МІЖКАФЕДРАЛЬНА СЕКЦІЯ

кафедра технологій органічних речовин, палива й полімерів

кафедра технологій неорганічних речовин та екології

кафедра загальної та фізічної хімії

Кафедра математики, інформатики та фізики

Кафедра електронних апаратів