Мова сайту:   

ОГОЛОШЕННЯ ТА НОВИНИ16.06.2017 р. Розміщено/оновлено розклад лабораторно-екзаменаційної сесії. Переглянути. Розміщено/оновлено розклад МК ДФН. Переглянути.

У весняному семестрі для бакалаврів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» - теоретичне навчання буде завершено 13 травня 2017р. Тобто тривалість навчання у семестрі складає 10 тижнів. Екзаменаційна сесія буде проводитись з 15.05. по 27.05.17р. і випускні екзамени – три тижні з 29.05. по 17.06.17р. Привід: наказ МОН України від 13 жовтня 2016 року № 1236.

Оголошення
Друкована версія розкладу занять для більшості інститутов і факультетів знаходиться у навчальному корпусі.
У головному корпусі можна знайти розклад інституту ТЛ, юридичного факультету й факультету ГНПП.

Прохання звернути увагу на строк навчання 4-го курсу!!!

Згідно графіку навчального процесу на 2016/17 навч. рік, весняний семестр для 4-го курсу триває 14 тижнів. Але для деяких підрозділів семестр має іншу тривалість:

  • Інститут транспорту і логістики - 12 тижнів.
  • Факультет ГНПП - 11 тіжнів.
  • Інститут економіки і управління: група ЕП-13Д – 8 тижнів, група ЕК-431Д – 13 тижнів.
  • Факультет ІТЕ: КІ-13аД, КІ-13бД, МФ-131, РЕА-13Д, ЕПС-13Д – 6 тижнів; АТП-13Д - 7 тижнів.
  • Факультет інженерії: ХТ-13Д, ПЕО-13Д, ОХП-13Д – 6 тижнів; ЕТ-331, ЕТ-831, ЕТ-931, ММ-131, ММ-231, ММ-431, ММ-831, ІМ-131 – 12 тижнів.
  • Інститут МВ – 13 тижнів.
  • Юридичний факультет: ЮІ-131, ЮІ-132, ЮІ-134, ФЛ-631 – 12 тижнів.

15.06.2017 р. Розміщено/оновлено розклад лабораторно-екзаменаційної сесії. Переглянути.

14.06.2017 р. Розміщено/оновлено розклад лабораторно-екзаменаційної сесії. Переглянути. Розміщено/оновлено розклад МК ДФН. Переглянути.