Print

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути