Print

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути