Print

СНУ ім. В.Даля розпочав прийом документів на навчання держслужбовців

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля оголошує прийом слухачів на навчання у 2017 році для підготовки фахівців освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням Нацдержслужби України та за контрактом.

На навчання приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Прийом на навчання за державним замовленням Нацдержслужби України здійснюється за умовами, визначеними Постановою Кабінету Міністрів України № 789 від 29 липня 2009 р. "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" зі змінами, внесеними Постановами № 674 від 27.09.2016 р., № 809 від 22.08.2012 р., № 674 від 27.09.2016 р.

Термін навчання:

 • за державним замовленням Нацдержслужби України – денна форма 1,5 роки (18 міс.), заочна форма 2,5 роки (30 міс.);
 • за контрактом – денна форма 1,5 роки (18 міс.), заочна форма 1,5 роки (18 міс.).

За державним замовленням Нацдержслужби України:

приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років (для денної форми навчання) або 45 років (для заочної форми навчання) на момент подання документів до приймальної комісії.

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за контрактом.

Контрольні терміни:

 

 

 За державним замовленням

 За контрактом

 І потік

 ІІ потік

Прийом документів

від вступників

 3 квітня – 31 травня

 3 липня –

 24 липня

 22 серпня –

 3  вересня

 Проведення

вступних випробувань

 5-16 червня

 25-31 липня

 4-10 вересня

 Термін зарахування

 не пізніше 25 серпня

 не пізніше

 20 вересня

Перелік вступних випробувань:

 • основи держави і права,
 • співбесіда  з  питань  державного управління,
 • іноземна мова (обов’язкова для вступників на денну форму навчання за держзамовленням та для ступників за контрактом за усіма формами навчання).
 • основи економіки,

Документи, що подають вступники:

 • заява (особисто);
 • копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку;
 • копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку (кожна сторінка);
 • копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена в установленому порядку;
 • копія військового квитка (приписного свідоцтва);
 • довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців);
 • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Паспорт громадянина України, військовий квиток (приписне свідоцтво) та оригінал диплома з додатком пред’являються особисто.

Інформація для контактів та консультацій:

Кафедра менеджменту та маркетингу

Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 511

management@snu.edu.ua

(095) 547 1977

(050) 766 9666