Print

Кафедра машинобудування та прикладної механіки

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

Сертифікат про акредитацію


Акредитація 2020-2021 н.р.

Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення про акредитацію освітньої програми Переглянути