Print

2010 – рекордний рік за результатами наукової роботи Далівського університету

 

           На засіданні Вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля підбили підсумки наукової діяльності університету за минулий рік. Також оголошені результати загальноуніверситетського рейтингу наукової роботи навчальних підрозділів, кафедр та професорсько-викладацького складу університету. 

Минулий рік для Далівського університету став особливо значущим. У 2010 році вуз широкомасштабно відсвяткував своє 90-річчя. Науковий потенціал і досягнення університету були по праву оцінені – Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2010 року № 227 СНУ ім. В. Даля присвоєно статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Тим самим вуз підтвердив звання найбільшого освітньо-навчального центру. Тільки в минулому році університет прийняв участь у п’яти міжнародних виставках, на яких було представлено 39 наукових розробок. Отримані нагороди – 14 золотих, 3 срібні медалі та 24 диплома. 

  Багато хто з 28 критеріїв на право володіння статусом дослідницького, зазначених у Постанові, університет перевершує в два і більше разів. Так, наприклад, критерій про наявність не менше 50 патентів і ліцензій за останні п’ять років в Далівському університеті перевищує необхідну цифру і становить 250 за один рік. Кількість публікацій і власних наукових видань вчених університету теж значно перевершує критерії.

Активно беруть участь у науковій роботі та студенти університету. Далівці опублікували близько півтори тисячі наукових робіт і отримали 30 патентів на винаходи. За результатами Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент року» в номінації студент-науковець переможцем став Далівець Павло Пригородов.

 «Візитною карткою нашого університету була й залишається якісна підготовка кадрів вищої кваліфікації, – сказав у виступі проректор з науково-педагогічної роботи професор Юрій Осенін. – А також самий потужний кадровий потенціал в Луганській області ».

Кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій рекордно високо в порівнянні з минулими роками і складає в цілому 80. Гордістю університету є професорсько-викладацький склад, який становить 170 докторів наук, професорів і понад 700 кандидатів наук.

 Традиційний загальноуніверситетський рейтинг наукової роботи структурних підрозділів університету та вчених проводиться вже п’ятий рік з метою активізації наукового потенціалу. Переможцем в рейтингу навчальних підрозділів університету в 2010 році став філософський факультет. Примітно, що друге місце зайняв факультет систем рейкових комунікацій, який чотири роки тримав пальму першості. А ось в рейтингу кафедр з другого місця в минулому році, на перше піднялася кафедра соціології. Друге місце посіла кафедра всесвітньої історії, третє – залізничного транспорту. В індивідуальному рейтингу наукової роботи докторів наук, професорів, деканів факультетів та завідуючих кафедрами перше місце зайняв перший проректор університету, професор, доктор технічних наук Михайло Смирний. Вже кілька років поспіль перше місце займає ректор університету, професор доктор технічних наук Олександр Голубенко, але і в цьому році він зняв свою кандидатуру з участі в рейтингу. Михайло Федорович має високі результати за всіма критеріями оцінки індивідуального рейтингу – публікації в статтях різного рівня, конференції, підручники та інше. Але самим значимим критерієм стала кількість заявок на патенти, яке склало 80. І звичайно, число отриманих патентів – 32.

Підводячи підсумки наукової роботи університету у минулому році, проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Осенін сформулював кілька ключових напрямків роботи у 2011 році. Серед них він підкреслив і таке, як індивідуальний науковий ріст кожного далівця.

 Підготувала: Галина Щербак