Print

Далівці беруть участь у археологічних дослідженнях

 

Цього року продовжила свою роботу Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України, що була створена наказом міністра освіти і науки України та Президента Національної академії наук України, і функціонує на базі кафедри всесвітньої історії та історії України юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Головною метою філії є комплексне дослідження давньої історії Східноукраїнського регіону, що досягається завдяки проведенню щорічних польових археологічних досліджень (переважно на теренах Луганщини), камеральної обробки отриманого під час розкопок матеріалу, а також його наукового осмислення. 

Основними учасниками цих наукових археологічних пошуків є студенти спеціальності 032 «Історія та археологія», для яких археологічна практика становить обов’язковий елемент навчального процесу. Проте, за бажанням участь у археологічних дослідженнях беруть також студенти інших спеціальностей.

У цьому польовому сезоні студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля під керівництвом доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії та історії України Юрія Бровендера досліджують давні кургани доби бронзи – середньовіччя (III тис. до н.е. – XIII ст.). На представлених фото майбутні історики досліджують поховання бабинської культурної спільноти, перехідної доби від середньої до пізньої бронзи (кінець III тис. до н.е.)