Print

27-28 квітня. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА МЕТАФІЗИЧНІ АСПЕКТИ»

 

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Кафедра філософії

Український філософський фонд

Громадська організація «Соборність»

 

ПРОВОДЯТЬ

27 – 28 квітня 2017 року

МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

 

з темою:

«ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ

ТА МЕТАФІЗИЧНІ АСПЕКТИ».

 

На конференції пропонується розглянути таке коло питань:

  1. Метафізичні основи історичної подієвості.
  2. Архетипи, символи, мовленнєві образи культури як фактор еволюції суспільної свідомості.
  3. Цивілізаційна парадигма сьогодні: чи є неминучим конфлікт цивілізацій?
  4. Україна між європейським та євразійським вектором розвитку.
  5. Особистісне та знеособлене у соціокультурному процесі сьогодення.
  6. Теоретичні і методологічні проблеми сучасної культурології.
  7. Українська культура: міжетнічний та регіональний аспекти.
  8. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації.
  9. Традиційні та канонічні культури в ситуації постмодерну.

 

В рамках роботи конференції планується проведення круглого стола з темою: «Перспективи реінтеграції Донбасу в  український соціально-культурний та державний простір»