Print

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті»

Сертифікат про акредитацію


Акредитація 2020-2021 н.р.

Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення про акредитацію освітньої програми Переглянути