Print

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті»


Акредитація 2020-2021 н.р.

Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення про акредитацію освітньої програми Переглянути