Print

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу

Галузь знань 28 Управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Сертифікат про акредитацію


Результати акредитації 2019-2020 н.р.

Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення про акредитацію освітньої програми Переглянути

Акредитація 2020-2021 н.р.

Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути
Результати опитувань Переглянути
Відгуки роботодавців Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення про акредитацію освітньої програми Переглянути