Print

Викладач СНУ ім. В. Даля провела курси з культури ділового мовлення на НВП «Зоря»

 

Протягом жовтня-грудня на базі ТОВ НВП «Зоря» за участю доцента кафедри української філології та журналістики факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля О. Кравченко проводилися курси з культури ділового писемного мовлення, під час яких у слухачів були сформовані уявлення про український правопис як систему, що ґрунтується на низці принципів, розширені, доповнені й закріплені знання з орфографії, вироблені навички грамотного письма, удосконалено культуру ділового писемного мовлення.

Аудиторія проявляла інтерес до матеріалу, що викладався, активно працювала над практичними завданнями. Під час занять підтримувався діалог, проводилися дискусії щодо змін в українському правописі 2019 р.

Теоретичні питання обговорювалися в контексті практичної діяльності слухачів, пов'язаної з уживанням української мови в документообігу. Для підвищення рівня сприйняття матеріалу на заняттях активно використовувалося мультимедійне обладнання.

Під час лекційних занять склалася доброзичлива робоча атмосфера, яка сприяла успішному сприйняттю теорії.