Print

Про 100-річчя на державному рівні, вступ і дуальну освіту

 

У СНУ ім. В. Даля відбулася прес-конференція керівництва університету,  партнерів по пілотному проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, запровадженого наказом міністра освіти і науки України №1296 від 15.10.2019р.

Ректор університету, д.т.н., професор Ольга Поркуян відкрила захід повідомленням про відзначення 100-річчя СНУ ім. В. Даля на державному рівні. Відповідна постанова Верховної ради України № 2364 пройшла усі процедури і була підписана 17 грудня.

Ольга Вікторівна привітала партнерів по пілотному проєкту і повідомила, що 17 грудня дуальну форму здобуття вищої освіти унормувано відповідними змінами до профільних законів України.

Про деталі проєкту розповів декан факультету інженерії Сергій Кудрявцев. Зокрема Сергій Олександрович повідомив, які спеціальності були обрані для проєкту:

  • 133 «Галузеве машинобудування»
  • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  • 161 «Хімічні технології та інженерія».

Щодо перших результатів проекту висловилися представники його учасників:

– Валентина Колесник – заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської ОДА;

– Василь Смалій – начальник відділу ТОВ НЦВР «Різікон»;

– Ольга Глушень – директор з персоналу ТОВ НВП «Зоря»;

– Анна Болтова – менеджер з розвитку трудових ресурсів проекту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Також ректор повідомила присутнім про основні зміни в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, а саме:

1. Вступники подають заяви тільки в електронній формі, як при ступі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі ПЗСО, так і при вступі для здобуття освітнього ступеня магістр (крім окремих випадків передбачених законодавством).

2. Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі ПЗСО і при вступі для здобуття освітнього ступеня магістр). Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та  або юридичних осіб не обмежується.

3. Рекомендовані для вступу на бюджет або переведення на вакантні бюджетні місця можуть бути тільки вступники в разі наявності конкурсного балу не менше 125.

4. Конкурсний бал для вступу на спеціальності 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини» не може бути менше, ніж 140.

5. Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста крім фахового випробування подається сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Крім того, для навчання за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 28 «Публічне управління та адміністрування» додатково подається сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

6. Приймаються сертифікати:

– 2017-2020 року (зі всіх предметів, крім іноземної мови);

– 2018-2012 року – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

7. Для вступу на здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра:

  • за спеціальністю 081 «Право» – єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЗНО);
  • за спеціальностями 011 «Педагогіка вищої школи», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 014.03 «Середня освіта. Історія» – вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування (в університеті);
  • на всі інші спеціальності – єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (ЗНО) та фахове вступне випробування (в університеті).

Це основні зміни, наголосила ректор, і повідомила, що детальну інформацію і відповіді на запитання потенційні абітурієнти і їхні батьки зможуть отримати від фахівців Приймальної комісії у День відкритих дверей, який відбудеться у суботу 21 грудня об 11:00 у навчальному корпусі за адресою: вул. Донецька, 43.