Print

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону»

 

Міністерство освіти і науки України

Луганська обласна державна адміністрація

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Ресурсний центр зі сталого розвитку при СНУ ім. В. Даля

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

Черкаський державний технологічний університет

Східноказахстанський державний технічний університет ім. Д. Серикбаєва, Казахстан

Білоруська сільськогосподарська академія, Білорусь

Національний інститут економічних досліджень, Молдова

Університет бібліотекознавства та інформаційних технологій, Болгарія

Управління бізнес освіти, школа професійно-технічної освіти, федеральний коледж освіти, Нігерія

 

До 100-річчя Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону»

23 квітня 2020 р. м. Сєвєродонецьк

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО- ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»

 

Цілі конференції:

сприяння генерації нових наукових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення проблемних питань з обліково-аналітичного та організаційно-економічного забезпечення розвитку регіону, підсумком якої є публікація результатів наукових досліджень учасників;

обмін практичним досвідом та науковими думками.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного та інформаційного забезпечення сталого розвитку.
  2. Фінансове забезпечення соціально- економічного розвитку регіону.
  3. Податкова безпека як складова соціально- економічного розвитку регіону.
  4. Управління різнорівневими економічними системами в умовах постконфліктної трансформації.
  5. Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку регіону.

Форма участі у конференції:

очна та заочна.

Офіційні мови конференції:

українська, англійська, російська.