Print

Колективна монографія з-під пера викладачів СНУ ім. В. Даля

 

Наукова скарбничка кафедри української філології та журналістики СНУ ім. В. Даля поповнилася колективною монографію «Актуальні тенденції розвитку сучасних мов», яка висвітлює лексико-стилістичні аспекти сучасних текстів різних дискурсів – наукового, публіцистичного, художнього. 

Видання охоплює широке коло питань, зокрема, тенденції стандартизації й кодифікації сучасної наукової термінології, національно маркована лексика як основа комунікативної компетентності українського філолога, фразеологію художніх творів, графони у медіатекстах, українізми в масмедійному мовленні у мережі інтернет, мовна гра в заголовках постів Сергія Жадана, мовні одиниці в публіцистичних текстах Олеся Гончара, лексико-стилістичні особливості подачі новин тощо. 

Робота буде цікавою для філологів, лінгвістів, студентів ЗВО і читачів, які цікавляться питаннями функціонування мови.

Колектив кафедри присвятив свою наукову працю 100-річному ювілею нашого університету.