Print

Друге місце у Всеукраїнському конкурсі – у далівців

 

Здобувачі вищої освіти СНУ ім. В. Даля спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» Данило Матюк і Олексій Мишко  (група  КІ-19Д) зайняли ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Захід відбувався у дистанційній формі завдяки MICROSOFT TEAMS.

Далівці виступили авторами роботи «Застосування ультразвукових датчиків для управління напрямком руху мобільного роботу» (шифр «SmartCar»). Науковий керівник  –  к. т. н.,  доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії Марина Деркач.

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 29 студентських наукових робіт, що надійшли з 21 закладу вищої освіти України. На підсумковій науково-практичній конференції із захистом 7 робіт виступило 10 студентів з 7 вищих навчальних закладів.   

Оргкомітет конкурсу – Хмельницький національний університет.

Вітаємо Данила, Олексія і Марину Володимирівну  з успішною участю у конкурсі.