Print

Перемога у конкурсі студентських наукових робіт

 

Дипломом ІІІ ступеня відзначена робота здобувача вищої освіти СНУ ім. В. Даля Миколи Писаренка за результатом проведення І етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

Микола Писаренко

Назва роботи «Вирішення екологічних проблем очищення повітря міського середовища» під шифром «Randy Rhoads». Науковий керівник – д.т.н., професор, завідувачка кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування Галина Татарченко.

Галина Татарченко

Організатор конкурсу – Харківський національний університет будівництва та архітектури.