Print

Відбулося чергове засідання Вченої ради СНУ ім. В. Даля

 

На черговому засіданні Вченої ради СНУ ім. В. Даля були розглянуті наступні питання

  • Про стан та перспективи розвитку факультету інженерії
  • Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсного відбору  при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
  • Про схвалення Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
  • Про надання рекомендації для публікації відкритим друком навчального посібника для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».

Також Вчена рада затвердила план постановки питань на наступному засіданні 26.06.2020 року.