Print

Нормативно-правова база

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності СНУ ім. В.Даля

Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти