Print

Абітурієнти, що здають вступні іспити, можуть подати документи до кінця тижня

 

 Приймальна комісія Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля нагадує, що 20 липня закінчується прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на денне відділення на основі повної загальної середньої освіти або на основі базової та повної вищої освіти та, згідно з правилами прийому, мають здавати вступні іспити чи проходити творчі конкурси. Інші категорії вступників можуть подати документи до 31 липня.

Серед абітурієнтів, що вступають до вишу на основі  повної загальної середньої освіти, здавати вступні іспити мають право наступні категорії: громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу або ті, що отримали повну середню освіту за кордоном, а також особи, що мають захворювання, які можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, чи які здобули середню освіту у 2007 році і раніше. Вступні екзамени до СНУ ім. В. Даля розпочинаються 22 липня.

Творчі конкурси проходять абітурієнти, що вступають до Далівського університету на напрями «Журналістика» та «Здоров’я людини» на основі повної середньої освіти. Такі випробування проходять як вступники, що подають сертифікати ЗНО, так і ті, що складають вступні іспити. Творчі конкурси для бажаючих отримати освіту  за напрямом  «Журналістика» проходитимуть 24 та 25 липня, а для тих, хто обрав напрям «Здоров’я людини», – 25 липня.

Абітурієнти, що вступають до СНУ ім. В. Даля на основі базової чи повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра або спеціаліста, також здають вступні іспити. На рейтингове місце вступників у загальному конкурсному відборі впливає сума балів за їхню навчальну та наукову (творчу) роботу, а також результати фахового випробування та екзамену з іноземної мови (тільки для магістрів). Вступні іспити до Далівського університету починаються 21 липня.