Print

Англійська для майбутніх фахівців

 

Викладачі кафедри іноземних мов та професійної комунікації навчально-наукового інституту міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля провели семінар з елементами воркшопу на тему "Writing in English for specific purposes". Це другий семінар в межах участі викладачів кафедри в проекті Британської Ради «Англійська для університетів».

Викладачі і студенти СНУ ім. В. Даля вчилися складати та редагувати ділові папери англійською

У центрі обговорення на семінарі був досвід набутих теоретичних та практичних знань наших викладачів з різних аспектів викладання писемного мовлення англійської мови. Цікавою була презентація і дискусія щодо ролі викладача у навчальному та виховному процесі викладання англійської мови з урахуванням напрямку професійної підготовки майбутніх фахівців. Креативність, компетентність, толерантність – це важливі якості викладача, які було позначено як професійно необхідні у процесі обговорення. Академічне письмо є важливим аспектом ерудиції студента-магістра і не тільки. Тому як викладачі, так і студенти зацікавлено складали та редагували ділові папери.

У семінарі брали участь викладачі іноземних мов, фахівці, які  практикують викладання фахових дисциплін англійською мовою, а також студенти різних напрямків підготовки. Всі учасники семінару зацікавлені у продовженні такої теоретичної та практичної роботи, яка, в свою чергу, є чудовим стимулом до вивчення англійської мови.