Print

Берлін зацікавився Далівськими археологічними знахідками

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля підписав договір про співпрацю у сфері вивчення археологічної спадщини з Інститутом праісторичної археології Вільного університету Берліна.

Археологічний центр «Спадщина» Далівського університету відвідала професор Інституту праісторичної археології Вільного університету Берліна, доктор Ельке Кайзер. Метою візиту була пропозиція про співпрацю для дослідження археологічних, антропологічних і остеологічних матеріалів археологічних пам`ятників лісової та лісостепової зон України епохи пізнього енеоліту і раннього бронзового сторіччя (3500-2500 роки до н.е.) в рамках проекту «Просторові наслідки технологічних інновацій і шляхи життя, що змінювалися».

В результаті укладеного договору координаторами археологічної частини проекту виступають: з німецького боку доктор Ельке Кайзер, з українського боку доктор історичних наук Сергій Санжаров.

Ельке Кайзер протягом п`яти днів обробляла матеріали поховань стародавніх поховань епохи Бронзового сторіччя для ізотопного аналізу, який дозволить відстежити регіони міграції стародавніх поховань.

Археологічні дослідження, згідно з укладеною угодою, припускають аналіз похоронних комплексів, що відносяться до різних культурних груп пізнього енеоліту, ямної культури і пам`ятників ранньокатакомбного типу, включаючи стратіграфічні та планіграфічні аспекти і їх розміщення в курганах. Антропологічні дослідження припускають аналіз кісткових залишків з поховань з використанням сучасних методів досліджень, включаючи ДНК-аналіз, аналізи за визначенням дієти, отримання радіовуглецевого датування кісткових зразків тощо. Для досліджень притягуватимуться також остеологічні матеріали.

Всі передбачувані міждисциплінарні дослідження проводитимуться в лабораторіях Англії і Німеччини. Археологічні матеріали планується обробляти в співпраці з різними науковими установами України і Росії.