Print

ЧИ ПРЕСТИЖНО БУТИ АРХІВІСТОМ ?

 

Архів…. щось в цьому слові є….

Архів – це один із резервуарів пам’яті людства. Аутентична інформація, що зберігається на сторінках архівних документів є історичним надбанням українського народу. Ще у стародавні часи люди черпали знання з архівного джерела, потік інформації якого дозволяв пізнати свою історію. Адже, як кажуть, «…ті, хто не знають свою історію, немов дітлахи».

Взагалі від слова „АРХІВ” віє чимось давнім, архаїчним, минулим. Але архів – це і сучасність. „Модерн” пронизує усі сфери життєдіяльності суспільства, спричинюючи в інформаційній епосі процеси інформатизації й в архівній галузі. Тому людство, яке повсякчас цікавиться питанням свого походження, з’ясуванням родословної, має сьогодні значно ширші можливості в сенсі доступу до архівної інформації. Це, так би мовити, тенденція сучасності, нові прориви в актуалізації своєї праісторії. На допомогу, звичайно, приходять архівісти – кваліфіковані фахівці у галузі архівної справи, які виконують роботи, пов`язані з архівними технологіями.

Еволюція кафедри архівознавства у Далівському університеті

Сам Володимир Даль, ім’я якого у 2001 р. було присвоєно нашому навчальному закладу, створив для своїх нащадків справжнє архівне надбання. І той комплекс видань Козака Луганського, якими й нині користується людство, збагатив та поповнив архівний та літературний фонди нашого міста й держави.

Фундаментальні підвалини.

Ще у 90-х рр. минулого століття в університеті розпочався стрімкий процес з підготовки спеціалістів для архівної галузі. Набір студентів з кожним роком зростав й вражав колосальними показниками випускників, які, маючи пріоритет у вивченні декількох іноземних мов та поглибленого опанування комп’ютерними дисциплінами, могли реалізувати себе у багатьох площинах у професійному напрямку: від радника-референта, перекладача, архівіста до заступника міністра. Ці передумови спонукали керівництво вузу до конкретних дій, що, в результаті, позначилося новою сторінкою в напрямку гуманітаризації освіти в Далівському осередку.

Початок офіційної хронології.

Наказом ректора проф. Голубенка Олександра Леонідовича від 12 липня 2001 р. на базі функціонуючих кафедр архіво- та документознавства було створено кафедру архівознавства у складі факультету історії і політології. Її очолив доктор історичних наук, професор Довжук Ігор Володимирович.

Того ж року було здійснено й перший набір студентів за напрямком підготовки: історик-архівіст. Так розпочалися перші кроки життя нового структурного підрозділу університету. І головною віхою Curriculum Vitae кафедри стало відкриття її філії при Державному архіві Луганської області. В результаті було створено двосторонній пласт: кафедра-архів, який дає максимальну можливість реалізації теоретичних завдань у практичному вимірі.

Головна мета діяльності кафедри архівознавства: забезпечення архівної галузі України висококваліфікованими фахівцями для роботи в державних архівних установах, архівних підрозділах наукових установ, музеїв та бібліотек, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності

Пріоритетні можливості студента-архівіста

-Отримання кваліфікації бакалавра-історика й магістра-архівіста;

-100% забезпечення можливістю проходження виробничої практики в Державному архіві Луганської області;

-Поглиблене вивчення іноземних мов: англійської, (або французської / німецької – за вибором студента), а также старослов’янської й латині;

-Окрім участі в навчальному процесі, проводиться заняття науковою діяльністю: участь у студентських конференціях, олімпіадах, наукових конкурсах;

-Активна участь студентів у міжнародних відносинах;

-Можливість продовження навчання в аспірантурі, заняття науковою діяльністю та захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук.

Працевлаштування випускників спеціальності

Професія архівіста сьогодні вимагає інтердисциплінарних знань і навиків. На виклик таких вимог гідну відповідь дає кафедра архівознавства, яка забезпечує навчальний процес на високому рівні.

То ж випускники кафедри працюють спеціалістами в архівних відділах СБУ в Луганській області, Прокуратури Луганської області, органах юстиції, спеціалістами й начальниками відділів в Державному архіві Луганської області, в районних архівах області, викладачами історії в школах, викладачами профільних дисциплін в професійно-технічних училищах, коледжах, а також на кафедрі архівознавства СНУ ім. В.Даля.

Також вихованці кафедри працюють на посадах референтів, заступника міністра, спеціалістами в державних адміністраціях, а також у приватних фірмах, які займаються підготовкою документів будь-якої організації для передачі їх на зберігання в державний архів, у разі досягнення відповідного терміну. Є випускники, які продовжили навчання у Києво-Могилянській академії в магістратурі за спеціальністю «Історія».

То ж, професія архівіста є елітарною, класичною. Комп’ютеризація, інформатизація галузі, перенесення архівних даних на цифрові носії, створення бізнес-архівів – це реалії сучасності, які опановують студенти спеціальності архівознавства в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Підготувала: Юлія Барабаш,

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства