Print

Далівець на міжнародній конференції з архітектури у Києві

 

Доцент кафедри архітектури і містобудування навчально-наукового інституту транспорту і будівництва СНУ ім. В. Даля Олег Черних представив наш університет на IІІ Міжнародній науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні у навчальному процесі» , яка проходила у Київському національному університеті будівництва і архітектури, а також оформив заявку в ТОВ «ЛІРА САПР» на отримання комплекту навчальних програм для застосування у навчальному процесі на кафедрі.