Print

Далівець видав сертифікований електронний підручник

 

Інженер кафедри фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Олексій Воронкін – автор навчального посібника «Мікроелектронні підсилювачі вимірювальних пристроїв». Електронний підручник сертифікований та опублікований в міжнародній платформі підтримки дистанційного навчання “Moodle” Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” (УІІТО). Посібник написано у відповідності до навчального плану спеціальності “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” на основі розробленого й апробованого автором курсу лекцій з дисципліни “Мікросхемотехніка” Коледжу СНУ ім. В. Даля. В ньому викладено необхідні базові відомості з принципів роботи, розробки і застосування електронних підсилювачів. Тому буде корисним для вивчення студентами дисциплін “Електроніка”, “Мікросхемотехніка”, “Схемотехніка аналогових пристроїв”. З інтерактивним і надрукованим посібником можна ознайомитися у навчальній комп’ютерній мережі та в науковій бібліотеці Далівського університету.