Print

Далівець взяв участь у Всеукраїнській олімпіаді у Вінниці

 

Студент 2 курсу юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Андрій Лукашевич взяв участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», що проходив у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. 

Протягом трьох днів близько ста студентів-переможців з різних куточків України демонстрували володіння багатствами державної мови. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» відбувався в три тури.

Перший тур (письмовий) передбачав виявлення у студентів знань чинних норм сучасної української літературної мови, умінь послуговуватися її лексичним і фразеологічним багатством, навичок у складанні й коригуванні різних типів документів, а також умінь редагувати тексти наукового стилю фахового спрямування.

Завданням другого туру (творчої роботи) було підтвердити або спростувати думку, висловлену в запропонованому твердженні.

Третій тур (усний) проходив у форматі публічного виступу на одну із 26 запропонованих морально-етичних тем.

Андрій Лукашевич гідно представив СНУ ім. В. Даля на змаганнях та продемонстрував глибокі знання української мови.