Print

Далівки прийняли участь в емпіричних дослідженнях в Американському домі

 

Представники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля прийняли участь в першій міжнародній науковій конференції «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні», яка відбулася в Американському домі посольства США в Україні. Організатори заходу – Українська асоціація дослідників освіти в партнерстві з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

Відкривали конференцію Тетяна Стрельченко, менеджер програм Американського дому Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні; Світлана Щудло, професор, доктор соціологічних наук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, президент Української асоціації дослідників освіти; Тео Вубельз, професор, доктор наук, Утрехтський університет, Інститут соціальних і поведінкових наук, президент Європейської асоціації дослідників освіти (Нідерланди); Йоанна Мадалінська-Міхалак, професор, доктор соціальних наук, Варшавський університет, Інститут освіти, президент Польського педагогічного товариства (Польща); Олег Топузов, професор, доктор педагогічних наук, директор Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАПН України.

Пленарні засідання запам’яталися представникам СНУ ім. В.Даля яскравими виступами, присвяченим  розвитку потенціалу емпіричних досліджень в контексті реформування освіти, проблемам  університетських рейтингів як альтернативного механізму освітніх вимірювань, європеїзації освіти в Україні, методологічним проблемам крос-культурних порівнянь в українських освітніх дослідженнях, проблемам потенціалу дослідження TALIS для реформування освіти в Україні та особливостям переходу зi школи в унiверситет учнiв шкiл нацiональних меншин України: гендерний, етнічний та демографічний аспекти.

Приймаючи активну участь в дискусійній групі з обговорення освітніх реформ та інновацій, Тетяна Модестова, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, виступила за темою «Потенціал взаємодії з академічною спільнотою Великобританії в контексті розробки стратегії розвитку для переміщених ВНЗ України». Наталя Давіденко, викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації, поділилася досвідом щодо особливостей проведення навчального-виховного процесу в умовах переміщення та прийняла активну участь в науковій дискусії.

Видео на YouTube: