Print

Далівські будівельники отримали ліцензійні комплекти навчальних програм

 

Триває плідна співпраця СНУ ім. В. Даля з одним із провідних розробників програмного забезпечення у галузі розрахунку та проектування будівельних конструкцій ТОВ «ЛІРА САПР».

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування і кафедра архітектури та містобудування навчально-наукового інституту транспорту і будівництва отримали сучасні ліцензійні комплекти навчальних програм ACADEMIC set 2019 у складі «ЛІРА САПР», «МОНОМАХ САПР», «САПФІР 3Д» на 20 робочих місць.

Завдяки зусиллям викладачів кафедр, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Архітектура та будівництво», в комп’ютерних класах СНУ ім. В. Даля постійно оновлюється програмне забезпечення, яке дає можливість студентам бакалаврату, магістратури та аспірантам виконувати сучасні дослідження методами фізико-математичного моделювання, розрахунки та проектування достатньо складних конструкцій, будівель та споруд.

Актуальні результати впровадження в навчальний процес програмних комплексів ТОВ «ЛІРА САПР» викладено в доповіді доцентів, кандидатів техн. наук О. Черних і  В. Соколенко «Досвід застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі у СНУ ім. В. Даля» на ІІІ Міжнародній науковій конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування в проектуванні і навчальному процесі» яка відбулася у Київськиому національному університеті будівництва і архітектури під егідою МОН України.