Print

Далівські науковці розглянули процес розвитку сучасних логістичних транспортних систем України

 

Кафедра “Логістичне управління та безпека руху на транспорті” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля провела щорічну науково-практичну конференцію для студентів та молодих вчених. Цього разу учасники заходу зібралися у місті Харків на базі державного підприємства «Південна залізниця» та двох провідних харківських транспортних вишів.

На конференцію приїхало близько 120 науковців-початківців, провідних вчених та практиків транспортної галузі Києва, Харкова, Житомира, Запоріжжя, Миргорода, Дніпропетровська, Львова, Красного Лимана, Полтави, Маріуполя, Сєвєродонецька та інших міст України.

Цьогорічна тематика конференції була значно розширена. Доповіді слухался за двома тематичними групами: «Автомобільний транспорт» та «Залізничний транспорт». У кожній з цих груп працювало по сім секцій. На секціях розглядали проблеми розвитку транспорту та формування сучасної логістичної інфраструктури; перспективні конструкції транспортних засобів та технології експлуатації, діагностування, модернізації і ремонту на транспорті; проблеми комплексної безпеки транспортної діяльності та зниження аварійності; інтеграцію та розвиток сучасних транспортно-логістичних систем; інтелектуальні інформаційні технології і системи на транспорті; енергозбереження, економіку та менеджмент на транспорті; філософію техніки та управління.

Наукові дослідження і результати, представлені в доповідях, знайшли своє відображення в дискусіях конференції Слід зазначити, що підняті питання мають важливе значення для визначення шляхів вирішення проблем розвитку логістики, транспортної інфраструктури і безпеки на транспорті в умовах дії процесів інтеграції та глобалізації, посилення конкуренції, а також змін, що відбуваються в українській економіці.

За підсумками роботи конференції було визначено пріоритети наукових досліджень з вдосконалення методів аналізу і побудови регіональних транспортно-логістичних систем, що забезпечують взаємодію різних видів транспорту в транспортних вузлах і на вантажних терміналах. Була обумовлена необхідність створення організаційно-управлінських, технологічних, технічних і комерційно-правових умов функціонування систем міжнародних транспортних коридорів, розвитку міжнародного транзиту. Учасники підкреслили, що потрібно сприяння налагодженню зв’язків між наукою та виробництвом щодо впровадження нового покоління рухомого складу, перспективних технологій експлуатації, модернізації, ремонту рухомого складу, а також розширення досвіду застосування сучасних програмних комплексів для автоматизації моделювання процесів логістичних систем, що забезпечують гнучкість, швидкість і якість рішень стратегічних завдань логістики.

Результати проведеної науково-практичної конференції було рекомендовано використовувати у навчальному процесі та на виробництві, що дозволить підвищити рівень кваліфікаційного кадрового забезпечення на підприємствах транспорту.

Окрім роботи у секціях учасники конференції мали можливість відвідати з ознайомчими екскурсіями музей «Південна залізниця» та лабораторії швидкісних автомобілів ХНАДУ.