Print

Далівські вчені отримали премії Президента України

 

 Представники кафедри залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – кандидат технічних наук, старший викладач Катерина Кравченко та аспірант Максим Ковтанець – отримали свідоцтва та почесні знаки лауреатів щорічної премії Президента України для молодих учених 2012 року.

Далівські вчені – єдині представники вишів та наукових установ Луганської області, що увійшли до переліку стипендіатів. Згідно з Указом Президента України № 642/2012 «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2012 року», Катерина Кравченко та Максим Ковтанець були відзначені преміями за цикл наукових праць «Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів».

Роботи винахідників кафедри залізничного транспорту СНУ ім. В. Даля присвячені пошуку шляхів реалізації комплексного підвищення експлуатаційних властивостей локомотивів. Зокрема, далівськими дослідниками виявлені причини погіршення тягових та динамічних якостей локомотива в процесі експлуатації, зниження зчеплення колеса з рейкою на різних ділянках шляху; створені основи для конструювання та експлуатації екіпажної частини тягового рухомого складу, вдосконалена математична модель руху піску в системі «форсунка пісочниці – рейка».

Окрім цього, у своїх дослідженнях Катерина Кравченко та Максим Ковтанець окреслюють нові підходи відносно забезпечення максимального тягового зусилля підбором тягових електродвигунів (ТЕД) по колісних парах локомотива з урахуванням нерівномірності перерозподілу навантажень, характеристик ТЕД та різних фрикційних умов окремої колісної пари. Взагалі заходи, запропоновані далівцями в циклі наукових праць, дозволяють підвищити швидкість руху, економічну та екологічну ефективність експлуатації рухомого складу.

Підготувала: Наталія Осичнюк