Print

Далівські викладачі на міжнародній конференції у Києві

 

Співробітники кафедри германо-романської філології і перекладу інституту міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля доцент М.Літвінова, доцент О.Тараненко та викладач К.Грищенко відвідали XII Міжнародну науково-практичну конференцію «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» в Києві.

Зліва направо: Марина Літвінова, Катерина Грищенко, Ольга Тараненко

Під час пленарної сесії своїм досвідом ділилися вітчизняні вчені: доктор психологічних наук, професор, директор Східно-Європейського Інституту Психології (Україна-Франція) Ірина Маноха; доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Іван Бех; доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України Жанна Петрочко; європейський експерт із реформування вищої освіти, європейський експерт із ЄКТС, міжнародний експерт Агентства з розвитку вищої освіти та забезпечення якості Іван Бабин; доктор педагогічних наук, професор НПУ ім. Драгоманова Олександр Глоба, а також зарубіжні колеги: професор Стамбульського університету Мулту Паркан; директор представництва у м. Києві Польської Академії Наук Генрик Собкевич; доктор Інституту педагогіки Гданського університету Войцех Сегень.

Також викладачі кафедри долучилися до навчально-демонстраційної сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики», у ході якої структурували свої знання та отримали нові навички в роботі. Під час навчально-демонстраційної сесії викладачі змогли відвідати майстер-класи найкращих фахівців України, Туреччини та Польщі.