Print

Далівський університет готує наукові кадри

 

Протягом 2005 року викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля захистили 27 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Докторські дисертації були захищені в технічних, юридичних, економічних та комп’ютерних галузях науки. Докторанти захищались у вчених радах Києва, Донецька, Дніпропетровська та Харкова. „Ми самі готуємо та ростимо кандидатів та докторів наук. В Луганську область наукові кадри самі не приїдуть. Адже тут немає красивого моря та гір. Ось ми і готуємо кадри самостійно. Вважаю, що в нас це досить добре виходить”, – відзначив ректор СНУ ім. В. Даля професор Олександр Голубенко на зустрічі ректорів вузів з головою облдержадміністрації Геннадієм Москалем. Цікаво, що в університеті „молодіє” докторський корпус. Так, у минулому році доктором технічних наук у 33 роки став Дмитро Зубов, а Вікторія Третяк отримала вчене звання доктора економічних наук у 37 років. Випускник СНУ ім. В. Даля Павло Карпов захистив кандидатську дисертацію в університеті Сайтама (Японія) та отримав диплом міжнародного зразка. „Ми всіляко підтримуємо бажання молодих спеціалістів захищати дисертації. Це ще раз підіймає науковий та педагогічний рівень нашого університету”, – сказав проректор по науковій роботі професор Юрій Осенін. Лідерами у захисті дисертацій стали фінансово-економічний факультет (7 кандидатських та 1 докторська дисертація) та факультет управління (5 кандидатських дисертацій). У СНУ ім. В. Даля працює 6 вчених раз по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Ради приймають до захисту дисертації по 10 спеціальностях в таких галузях науки як історія, економіка, філософія, а також технічних дисциплінах.