Print

Далівський університет – «Лідер сучасної освіти»

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на XI Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» отримав найвищу оцінку. Організаторами виступили Міністерство освіти та науки України, Академія педагогічних наук України та виставочна фірма „КАРШЕ”. На виставці представлено близько 600 навчальних закладів. За перше місце у номінації «Інноватика у вищій освіті» СНУ ім. В. Даля нагороджено золотою медаллю та йому присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України. Далівський університет представив на конкурсі матеріали, які розкривають діяльність університету в різних напрямках. Це – інтеграція вищої освіти в Європейський простір, концептуальна модель інноваційного розвитку університету, адаптація навчальних програм і планів до вимог Болонського процесу, упровадження нових методик та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі та в моніторингу якості знань, розробка нових форм організації навчального процесу, забезпеченість університету новим поколінням підручників і навчальних посібників. «Золота медаль – це показник плідної роботи всього педагогічного колективу, – підкреслив перший проректор професор Михайло Смирний. – Нагорода стимулює й надалі працювати над підвищенням якості підготовки фахівців, щоб вона була не тільки європейського, а й світового рівня». Кожного року на Міжнародній виставці навчальних закладів Далівський університет представляє свої досягнення у різних номінаціях. Почесне звання «Лідер сучасної освіти» він отримує вчетверте.