Print

Далівський університет перевиконав річний план підготовки кадрів вищої кваліфікації

 

В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля успішно ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації. Планувалося, що цього року докторські дисертації захистять 5-7 вчених, а кандидатські – 30. Незважаючи на те, що рік ще не закінчився, докторами наук вже стали 7 чоловік, а кандидатами – 31. Роботи були різними: з області філософії, технічних, юридичних, економічних та історичних наук. Безпосередню участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації беруть спеціалізовані вчені ради, до складу яких входять провідні вчені: доктори та кандидати наук. В університеті 7 таких рад, які готують кандидатів та докторів наук за одинадцятьма спеціальностями. «Підготовка докторської або кандидатської дисертації – це перш за все творчість, – зазначив проректор з наукової роботи професор Юрій Осенін. – Далеко не кожний може стати науковцем високої кваліфікації. В науці цінується здатність людини генерувати знання, знаходити щось, чого ще не знають інші. А це дуже складно». Далівський університет надає великі можливості для підвищення рівня кваліфікації. Зараз в аспірантурі навчається 218 чоловік, в докторантурі – 14. Підготовка ведеться за сорока трьома спеціальностями в аспірантурі та вісімнадцятьма в докторантурі. У грудні відбувається випуск аспірантів.