Print

Далівський університет першим у Луганську випустить кваліфікованих фахівців з гідрометеорології

 

В цьому році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля випустить фахівців спеціальності «Гідрологія і гідрохімія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Цей напрямок підготовки існує у Далівському університеті нещодавно – перший прийом абітурієнтів було здійснено у 2005 році. Необхідність появи такого напрямку зумовлена передусім тим, що в нашому регіоні є низка гідроекологічних проблем: нестача питної води, підтоплення населених пунктів внаслідок закриття шахт, повінь на річках, водна ерозія ґрунту тощо. Для вирішення цих та багатьох інших проблем, так чи інакше пов’язаних з діяльністю найпотужнішого геологічного фактора – води, потрібні висококваліфіковані кадри у галузі гідрології та гідрохімії. Такі фахівці займаються роботою в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу Міністерства екології і охорони навколишнього природного середовища України, Держкомітету з водного господарства, а також інших міністерств та відомств, пов`язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії. «В усій Лівобережній Україні, не кажучи про Донбас, не було раніше навчальних закладів, які б готували фахівців за цим напрямом, – розповів завідуючий кафедрою гідрометеорології професор Олексій Зубов. – Випускають їх в Україні лише Одеський державний екологічний університет та Київський національний університет ім. Т. Шевченка, які є досить віддаленими від Луганська і тому багато років зовсім не направляють в наш регіон своїх випускників. Проте заявки підприємств Луганська свідчать, що вони гостро потребують фахівців з гідрології та гідрохімії». У 2007 році студенти-гідрологи створили власний науковий клуб „АКВА”. А згодом – будівельний загін „Старт”, що створює умови для проведення навчальних гідрологічних практик на річці Сіверський Донець. Здійснюється активна наукова робота з питань підвищення гідроекологічної безпеки урбанізованих та аграрних ландшафтів Донбасу. Активно співпрацюють з Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом МНС та НАН України (Київ), Національним науковим центром “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського” УААН (м. Харків), Всеросійським НДІ агролісомеліорації (м. Волгоград, Росія). На базі Луганського обласного центру з гідрометеорології створено філію кафедри. Зараз кафедра отримує ліцензію на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».