Print

Далівський університет прийнято до Євразійської Асоціації університетів

 

Х з`їзд Євразійської Асоціації університетів відбувся у Москві. Його рішенням Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджено дійсним членом асоціації. Перший проректор університету Михайло Смирний, який взяв участь у роботі з`їзду, зазначив: „ Вступ до Євразійської Асоціації університетів надасть нашому навчальному закладу можливість покращити інтернаціоналізацію освітніх послуг і наукових досліджень, синхронізувати сучасні стандарти з отримання фундаментальних знань в класичних університетах як головного чинника підвищення якості підготовки фахівців”. Євразійська Асоціація університетів – це неурядова організація, що об`єднує на добровільних засадах університети Євразійського регіону. Зараз до неї входить 100 університетів, в тому числі 12 – українських. Президентом Асоціації є ректор Московського державного університету імені М.В. Ломоносова академік Віктор Садовничий, віце-президентом – ректор Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка академік Віктор Скопенко. Основними завданнями Євразійської Асоціації університетів є організація міжнародного співробітництва університетів-членів Асоціації в області навчально-методичної й науково-дослідної діяльності, розробка спільних програм, збереження єдиного освітнього простору країн Євразійського регіону, єдиного рівня вимог до змісту університетської освіти, еквівалентності дипломів університетів-членів Асоціації, підвищення ролі університетської освіти і науки, перетворення класичних університетів у провідні навчально-наукові, культосвітні й суспільні центри. Асоціація також сприяє вирішенню питань соціального розвитку університетів-членів Асоціації, поліпшенню соціального стану студентів, викладачів, аспірантів та інших категорій працівників, координує міжнародне співробітництво членів Асоціації з Асоціаціями університетів інших регіонів і країн у галузі освіти, науки, культури, екології, міжнародної безпеки та соціального прогресу.