Print

Далівський університет розширює сферу науково-дослідних робіт

 

За поточні півроку наукові колективи університету уклали 81 угоду на виконання науково-дослідних робіт з підприємствами. Їх загальний обсяг становить майже 2,5 мільйона гривень. «Таким чином здійснюється подальше удосконалення форм і механізмів пошуку джерел фінансування наукової діяльності, – відзначив проректор з наукової роботи СНУ ім. В.Даля Юрій Осенін. – Загалом у наступному році ми плануємо забезпечити зростання фактичного надходження коштів за господарчими договорами та установами у 1,5 рази». Найкращих результатів у цій роботі досягли факультети: механічний, логістики, масових комунікацій. «Вживаються заходи для забезпечення активної участі студентів у виконанні різних форм науково-дослідних робіт, – заявив Юрій Осенін. – При цьому їх наукова робота спрямовується на отримання конкретних результатів, що можуть скласти їх інтелектуальну власність і використовуватись у подальшій діяльності». За рішенням вченої ради керівники держбюджетних науково-дослідницьких робіт виділяють на оплату праці студентів не менше 10 відсотків фонду заробітної плати.