Print

Далівський університет святкує річницю в високому статусі дослідницького

 

Вже рік минув від тоді, як Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 24 березня 2010 року присвоєно статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. В Україні таких навчальних закладів налічується всього лише чотирнадцять. На Луганщині Далівський університет – єдиний, удостоєний такого статусу. 

Дослідницьким університетом визнається вуз, який має вагомі наукові досягнення, що здійснює дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти і науки у виробництво. Статус надається з метою підвищення ролі університету як центру освіти і науки, підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, впровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок.

В основі статусу Далівського університету лежить відповідність 28 визначеним Кабінетом Міністрів України критеріям для дослідницьких навчальних закладів.  До речі, багато критеріїв на право володіння статусом дослідницького, зазначених у Постанові, університет перевершує в два і більше разів. Так, наприклад, критерій про наявність не менше 50 патентів і ліцензій за останні п’ять років в Далівському університеті перевищує необхідну цифру і становить 250 за один рік. Кількість публікацій і власних наукових видань вчених університету теж значно перевершує критерії.

Візитною карткою університету була й залишається якісна підготовка кадрів вищої кваліфікації та найпотужніший кадровий потенціал в Луганській області. Про це свідчить кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій рекордно високо в порівнянні з минулими роками і складає в цілому 80. Гордістю університету є професорсько-викладацький склад, який становить 170 докторів наук, професорів і понад 700 кандидатів наук.

Тільки в минулому році університет прийняв участь у п’яти міжнародних виставках, на яких було представлено 39 наукових розробок. Отримані нагороди – 14 золотих, 3 срібні медалі та 24 диплома. Цього року університет на ІІ міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» нагороджений Золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі».

Річницю в статусі дослідницького, що співпадає з днем народження університету, Далівський університет відзначить циклом заходів. Серед них  декілька науково-практичних конференцій, регіональний фестиваль аеробіки, загальноуніверситетський конкурс краси «Міс університет». В п’ятницю, 25 березня відбудеться урочисте засідання Вченої ради Університету, на якому пройде присудження звання «Почесний доктор СНУ ім. В.Даля» академіку-секретарю відділення вищої освіти Національної академії наук України, академіку, доктору педагогічних  наук, професору Миколі Євтуху та Президенту люблінського відділення Польської академії наук, професору Яну Маріану Глінскі. На засіданні також пройде присвоєння почесного звання «Почесний професор СНУ ім. В.Даля» професору кафедри комп’ютерних наук СНУ ім. В.Даля Борису Локотошу.

В День свого народження, в суботу 26 березня о 11:00 Далівський університет запросить на святковий концерт майбутніх далівців та їх батьків.

 Підготувала Галина Щербак