Print

Далівський університет входить в п’ятірку найкращих класичних університетів України

 

У рейтингу Міністерства освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля посів п’яте місце серед 17 класичних університетів. Показники, за якими характеризували наукову діяльність вищих навчальних закладів, МОН розподілило на дві основні групи: потенціал і результативність. До переліку факторів, які можуть характеризувати науковий потенціал, входять такі критерії як чисельність науково-педагогічних працівників, чисельність докторів, кандидатів наук, кількість проведених наукових семінарів, конференцій, численність студентів денної форми навчання та інші. Результативність характеризували кількість захищених докторських, кандидатських дисертацій, кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій в наукових виданнях і таке інше. Сьогодні Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля став справжнім освітнім комплексом. До його складу входять вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, інтегровані на основі концепції степеневої освіти за принципами Болонського процесу. За час свого існування Далівський університет перетворився на центр науки, освіти і культури. Небагато вищих навчальних закладів і навіть класичних університетів в Україні можуть похвалитися фактично повним переліком усіх галузей знань. В університеті в 2-х навчально-наукових інститутах та на 20 факультетах, в коледжі та технікумі отримують повноцінну за сучасними вимірами освіту понад тридцять дві тисячі студентів. У цьому їм допомагають висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 140 докторів наук, професорів та 645 кандидатів наук, доцентів. Головними подіями 2006 року в Далівському університеті стали акредитація, перепризначення на новий строк ректором університету професора Олександра Голубенко й прийняття плану розвитку вузу до 2020 року. На міжнародній виставці „Сучасне утворення в Україні – 2006” університет одержав срібну медаль і почесне звання „Лідер сучасного утворення”. За результатами рейтингу Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля зайняв почесне п’яте місце в групі класичних університетів країни. Наступним етапом у розвитку вузу ректор оголосив одержання реальної автономії університету, що передбачена програмою Президента України.