Print

Далівський університет виходить на прямий зв’язок зі світом

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля разом з Білгородським державним університетом (Російська Федерація) провів інтерактивний методичний семінар, присвячений проблемам компьютерізованого навчання іноземним мовам. Семінар транслювався в режимі on-line у Білгородський державний університет, з яким Далівський університет має давню дружбу. Організаторами виступили кафедра іноземних мов та кафедра комп’ютерних наук СНУ ім. В.Даля. В ході семінару викладачам продемонстрували можливості створення навчальних матеріалів за допомогою програм Power Point и Move Maker. Крім того, розглянули деякі види робіт навчання іноземним мовам з використанням ресурсів Інтернету. Колеги з Білгородського державного університету провели обмін досвідом та ідеями з викладачами кафедри іноземних мов щодо використання компьютерізованих засобів при вивченні мов. Проби онлайнового спілкування з університетами інших країн вже не вперше практикують у Далівському університеті. До цього кафедра іноземних мов СНУ ім. В.Даля приймала в режимі on-line лекції з Великобританії. «Наш університет входить до Європейського освітнього простору. Одним із головних завдань подальшої інтеграції до нього є розширення зв’язків між університетами, обмін викладачами та студентами, науково-методичними розробками, – розповів завідувач кафедри іноземних мов доцент Володимир Краснопольський. – Особливо важливо те, що студенти мають можливість бачити та чути носія мови, отримувати інформацію щодо країни, мову якої вони вивчають, обмінюватися науковими розробками. Таким чином, рівень вивчення мов значно підвищується». На кафедрі іноземних мов СНУ ім. В.Даля створено так звану «відкриту аудиторію». Студенти, що навчаються на кафедрі, мають можливість брати участь у спільних заняттях з викладачами будь-якого університету світу через Інтернет. Зараз йде апробація нововведення. Наприкінці весни СНУ ім. В.Даля та Білгородський державний університет планують провести конференцію «Сучасні тенденції комп’ютерних процесів вивчання іноземних мов».