Print

Далівський університет випускатиме сертифікованих фахівців

 

Кафедра «Управління проектами та прикладної статистики» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля успішно пройшла акредитацію спеціальності «Управління проектами» за вимогами незалежної професійної Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA), що надає право її випускникам, які одержать дипломи з відзнакою, отримувати сертифікати професійної асоціації управління проектами рівня Е «Educational project manager». В рамках розповсюдження зони європейської освітньої системи передбачається, що такий сертифікат видаватиметься всім випускникам вишів, програми яких акредитовані. СНУ ім. В.Даля одним з перших вищих навчальних закладів України отримав цей сертифікат в східному регіоні. Тепер студенти, які закінчили Далівський університет і отримали сертифікат, матимуть переваги у працедавців при працевлаштуванні. Спеціальність «Управління проектами» є сьогодні єдиною в світі, що займається питаннями розвитку економіки. Її основне завдання полягає у впровадженні інноваційних ідей в практику. Десять років тому кафедра «Управління проектами та прикладної статистики» СНУ ім. В.Даля спочатку створювалася для математичної підготовки економістів. Потім виникла ідея створити кафедру, де б викладались всі дисципліни економічного циклу. Далі вона розвивалася як кафедра економетрії та статистики, тобто стала обслуговуючою. Коли виникло питання про відкриття магістерських програм, не прив`язаних до певної галузі діяльності, то в освіті приступили до специфічних категорій підготовки. У цій справі СНУ ім. В.Даля було визнано провідним з погляду потенційної можливості навчання і першим ліцензовано для випуску фахівців з управління проектами. Потім на кафедрі відкрили ще дві спеціальності: якість стандартизації й інтелектуальна власність. Унікальність кафедри полягає в тому, що лише вона в Україні випускає державних службовців з управління проектами. «Сьогодні економічна підготовка, на жаль, страждає від нестачі кількісних методів, – говорить завідувач кафедри «Управління проектами і прикладної статистики», доктор технічних наук, професор Валентин Рач. – Потенціал нашої кафедри досить великий з погляду того, що тут займаються реальними проектами. Кафедра вважається в Україні провідною в галузі управління проектами. Визнана і наукова школа в області управління проектами на базі кафедри, де ведеться підготовка не тільки наших співробітників, але й претендентів на здобуття вченого ступеня з Києва, Дніпропетровська й інших міст України». Науково-дослідна лабораторія кафедри була сертифікована Національним космічним агентством на право виробництва об`єктів ракетної техніки для космосу. СНУ ім. В.Даля разом з двома засновниками випускає єдиний спеціалізований збірник наукових робіт «Управління проектами і розвиток виробництва». Розповсюджується журнал по всій Україні.